Gmina Lubochnia

GMINA LUBOCHNIA REALIZUJE PROJEKT PN.:

„Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”. 

            W dniu 22 marca 2019 r. w ramach realizowanego projektu podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz     z budową przyłączy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa”. Całkowita wartość zadania wynosi 489.000,01 zł brutto. Wykonawcą jest firma P.P.U.-H. „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień z Piotrkowa Trybunalskiego. Zakończenie robót budowlanych planowane jest do dnia 30 lipca 2019 roku, natomiast uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 30 września 2019 r.

       Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach podpisanej umowy obejmuje:

- sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur Ø 200 mm, PVC – U klasy S,  SDR34, SN8 / lite - 655,98 mb;

- sieć kanalizacji tłocznej z rur Ø90 mm, PE SDR17,6 – 412,34 mb;

- przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej z rur Ø 160 mm, PVC – U klasy S – 171,10 mb;

- studnie typowe PE Ø1000 mm, Ø 1200 i studzienki kanalizacyjne Ø 400 mm;

- przepompownie ścieków sanitarnych na zbiorniku DN1500 - 2 kpl.

 

            Nad robotami budowlanymi sprawowany będzie nadzór inwestorski w ramach podpisanej w dniu 22 marca 2019 r. umowy z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze ”BIOPROJEKT” Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego na kwotę 4.428,00 zł brutto.

 

 

www.mapadotacji.gov.pl


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125