Gmina Lubochnia

GMINA LUBOCHNIA REALIZUJE PROJEKT PN.:

„Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”.

 

W dniu 29 lipca 2019 r. w ramach realizowanego projektu podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadów na terenie oczyszczalni ścieków”. Całkowita wartość zadania wynosi 4.690.000,00 zł brutto, z czego 2.581.290,35 zł dofinansowanie UE, w tym:

  • dokumentacja projektowo-kosztorysowa i uzyskanie pozwolenia na budowę - 147.600,00 zł brutto, z czego 101.880,00 zł dofinansowanie UE; termin realizacji do dnia 30.04.2020 r.,
  • roboty budowlane - 4.542.400,00 zł brutto, z czego 2.479.410,35 zł dofinansowanie UE; termin realizacji do dnia 31.03.2021 r. oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 30.04.2021 r.

Wykonawcą jest firma Instal Bud Pecyna Sp. z o.o. z Żelechlinka.

Zakres prac do wykonania w ramach podpisanej umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz realizację robót budowlanych polegających na budowie suszarni słonecznej mechanicznie odwodnionych osadów ściekowych o wydajności 900 Mg/rok i następujących parametrach:

  • wymiary dwunawowej hali suszarniczej w obrysie zewnętrznym – 2 x 12 m x 24 m,
  • wysokość hali w szczycie nie mniej niż 6 m,
  • minimalna powierzchnia całkowita suszarni – 1 104 m2,
  • minimalna efektywna powierzchnia suszenia – 904 m2,
  • powierzchnia terenu pod budowę – ok. 2 250 m2.

Nad w/w pracami sprawowany będzie nadzór inwestorski w ramach podpisanej w dniu 29 lipca 2019 r. umowy z firmą CONSIL Mateusz Chmielewski z Nowego Glinnika na kwotę 50.430,00 zł brutto, w tym 27.775,57 zł dofinansowanie UE.

www.mapadotacji.gov.pl


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125