Gmina Lubochnia

„Popołudnie z biznesem - fundusze na rozwój Twojej firmy"

Urz±d Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie organizuj± cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców pn. „Popołudnie z biznesem - fundusze na rozwój Twojej firmy", które odbęd± się na terenie Województwa Łódzkiego w terminie 16 marca - 27 kwietnia 2018 r. w każdym z powiatów. 

Spotkania kierowane s± do przedsiębiorców z naszego regionu. Uczestnicy poznaj± najnowsze możliwo¶ci skorzystania z funduszy na rozwój, dotacji i pożyczek oraz instrumentów wsparcia
w zdobywaniu rynków zagranicznych oraz ¶rodków na szkolenia pracowników. Uczestnicy spotkań będ± mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji z ekspertami, którzy pomog± dopasować Ľródła finansowania adekwatnie do potrzeb i konkretnych projektów. Udział w wydarzeniach jest również okazj± do integracji ¶rodowiska gospodarczego i nawi±zania nowych kontaktów biznesowych.
W spotkaniach wezm± udział przedstawiciele Zarz±du Województwa Łódzkiego.

Spotkania u¶wietni wyst±pienie go¶cia specjalnego: p. Artura Partyki: dwukrotnego medalisty olimpijskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców wszechczasów i mówcy motywacyjnego.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny po dokonaniu wcze¶niejszej rejestracji elektronicznej na adres rejestracja@larr.lodz.pl. W tytule należy wpisać datę spotkania.

Szczegółowe informacje o cyklu spotkań wraz z rejestracj±, dostępne s± na stronie www.lodzkie.pl/spotkania-biznes oraz na Facebooku Promuje Lodzkie.

popoludnia z biznesem

Ściągnij pliki:

Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125