Gmina Lubochnia

Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 30 maja br. ogłosił kolejny konkurs, którego efekty ułatwią rodzicom powrót na rynek pracy przed trzecimi urodzinami dziecka. Konieczność opieki nad małym dzieckiem stanowi częstą barierę dla wielu rodziców, a w konsekwencji są jedną z najpowszechniejszych przyczyn odkładania w czasie powrotu do pracy. RPO WŁ na lata 2014-2020 zmierza się z tym problemem proponując wsparcie w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Polega to na możliwości dofinansowania tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej (czyli żłobków, klubów dziecięcych i opiekuna dziennego), jak i pozainstytucjonalnej (niania).

żłobki

Z uwagi na priorytetową realizację zadań związanych z polityką prospołeczną zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursie. Sam nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 czerwca a zakończy się 10 lipca br.

Szczegóły naboru na stronie

http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1751-dzialanie-x-1-powrot-na-rynek-pracy-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

Pozdrawiam,
Michał Pociecha
Inspektor
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich

ul.Tuwima 22/26, 90-002 Łódź
tel: 42 663 30 28
michal.pociecha@lodzkie.pl

lodzkie


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125