Gmina Lubochnia

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni informuje, że w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w związku z utworzeniem Klubu Senior+ w miejscowości Brenica 56 w Lubochni zatrudni na stanowisko:

 

Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator Klubu Senior+ w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki.

Osoba na stanowisko koordynatora w Klubie Senior+ musi posiadać:

a) wykształcenie wyższe na preferowanych kierunkach takich jak pedagogika, pedagogika socjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie albo dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 

b) umiejętność integracji środowiska lokalnego i organizacji czasu osób starszych

c) umiejętności interpersonalne

d) obywatelstwo polskie

e) pełną zdolność do czynności prawnych

f) nieposzlakowaną opinię

g) doświadczenie na wskazanym stanowisku

Koordynator będzie pełnił funkcję opiekuńczą zapewniającą niezbędną pomoc seniorom na każdym etapie działania w ramach przeprowadzanych zajęć i spotkań w Klubie Senior+.

 

Instruktor terapii zajęciowej Klubu Senior+ w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki.

Osoba na stanowisko terapeuty zajęciowego w Klubie Senior+ musi posiadać:

a) dyplom w zawodzie

b) obywatelstwo polskie

c) pełną zdolność do czynności prawnych

d) nieposzlakowaną opinię

e) doświadczenie na wskazanym stanowisku

Terapeuta zajęciowy będzie osobą zapewniającą udział w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną oraz aktywizującą do uczestnictwa w życiu społecznym

 

Osoby spełniające powyższe wymagania mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubochni pokój Nr 4 w celu uzyskania dodatkowych informacji. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 20 grudnia 2019r.

 

 

Zadanie realizowane jest przy udziale środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego ,,Senior+”

na lata 2015-2020 oraz środków Gminy Lubochnia


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125