Gmina Lubochnia

Praktyczne sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji dla Urzędu Gminy Lubochnia

W dniu 27 listopada 2017 roku w budynku Urzędu Gminy Lubochnia przeprowadzono ćwiczenia zgrywające, zorganizowane przez Wójta Gminy pod nazwą „Praktyczne sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji dla Urzędu Gminy Lubochnia”. W manewrach wzięli udział przedstawiciele jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubochni, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim oraz Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim Komisariat w Czerniewicach.

Wójt Gminy zostaje powiadomiony przez pracownika o zadymieniu, które ten zauważył na korytarzu pierwszego piętra o godzinie 14.15.

Z nieznanych przyczyn dochodzi do pożaru na pierwszej kondygnacji budynku Urzędu Gminy w Lubochni. Pożar wybucha w pomieszczeniu kasowym, wydzielając dużo dymu (prawdopodobne zwarcie elektryczne w czajniku bezprzewodowym). W pomieszczeniu nikt się nie znajdował. W tym samym czasie na pierwszej kondygnacji przebywa jeszcze około 20 osób. Wójt Gminy Lubochnia ogłasza ewakuację budynku urzędu do wyznaczonego punktu ewakuacji w Gminnym Centrum Kultury w Lubochni. Jeden z pracowników podejmuje próbę ugaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym. W trakcie gaszenia osoba zostaje podtruta dymem i nie jest w stanie samodzielnie opuścić obiektu.

O pożarze w budynku Urzędu Gminy, zostaje powiadomiona PSP w Tomaszowie Maz. Dyspozytor PSK dysponuje najbliższą jednostkę OSP w Lubochni. Osoby znajdujące się w budynku udają się w miejsce zbiórki do ewakuacji. Po przeliczeniu stanu osób ewakuowanych, stwierdzono brak jednej osoby i niezwłocznie poinformowano o tym fakcie kierującego akcją.

Ewakuacja pracowników przebiegła sprawnie, zapozorowano akcje udzielania pomocy przedmedycznej dla osoby poszkodowanej. Akcją w pierwszym etapie kierował dowódca zastępu dh Wiktor Grad – OSP Lubochnia, następnie dowodzenie przejął st. asp. Radosław Plich - PSP Tomaszów Mazowiecki.
Głównymi celami przeprowadzenia ćwiczeń było sprawdzenie skuteczności sposobu informowania o zagrożeniu oraz systemu powiadamiania o konieczności ewakuacji, w tym:

  • reakcji na ogłoszony alarm pożarowy,
  • doskonalenie procedur ewakuacji, w tym zapoznanie z kierunkami ewakuacji i zasadami zachowania się,
  • zminimalizowanie możliwości wystąpienia paniki i jej skutków,
  • zmierzenie czasu potrzebnego na opuszczenie obiektu przez wszystkie osoby w nim się znajdujące,
  • weryfikacja opracowanych zasad postępowania na wypadek pożaru, sprawdzenie warunków ewakuacji,
  • ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych,
  • długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych,
  • stan wyjść ewakuacyjnych (czy drzwi ewakuacyjne są otwarte).

Po akcji, kiedy trwało oddymianie budynku urzędu, nadszedł czas podsumowania ćwiczeń i przekazania uwag. Należy podkreślić, iż ogólna ocena dotycząca zachowania pracowników, zarówno ze Wójta Gminy jak i współdziałających służb (OSP, PSP, Policja) wypadła bardzo pozytywnie.

Praktyczne sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji dla Urzędu Gminy Lubochnia

010203
040506
070809
101112
131415
161718
192021
222324
252627


DOSTEPNOSC

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125