Gmina Lubochnia

Program Pro Lubochnia

Program Pro Lubochnia ma na celu promocję, rozwój i ochronę rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Lubochnia poprzez wzmacnianie społecznej funkcji rodziny wielodzietnej i jej kondycji finansowej, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny oraz ułatwianie rodzinom wielodzietnym dostępu do dóbr kultury, rozrywki i sportu

Adresowany jest do wszystkich rodzin zameldowanych na terenie Gminy Lubochnia, w których rodzice (jeden rodzic lub opiekun prawny) mają na utrzymaniu troje bądź więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, jeżeli kontynuują naukę w szkole lub w szkole wyższej, niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodzinę zastępczą.

W ramach Programu wydawana jest Karta „PRO LUBOCHNIA” uprawniająca do korzystania z ulg i zwolnień.

Osoby posiadające Kartę będą mogły korzystać z:

- ulgi w wysokości 100% w opłatach za korzystanie z infrastruktury sportowej będącej własnością Gminy Lubochnia, w szczególności hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Lubochni,

- ulgi w wysokości 50% :

w opłatach za obiady w stołówkach samorządowych szkół i przedszkoli publicznych na terenie Gminy Lubochnia. Ulga przysługuje rodzinie wielodzietnej, która nie ma zaległości w opłatach za ww. świadczenia.

· w opłatach za zajęcia płatne prowadzone przez GOK w Lubochni.

· w opłatach za płatne zajęcia dodatkowe organizowane przez szkoły i Przedszkole Publiczne prowadzone przez Gminę Lubochnia, w szczególności obejmujących wyjazdy do kina, teatru, na zieloną szkołę,

· w opłatach za świadczenia Przedszkola Publicznego prowadzonego przez Gmine Lubochnia.


Program ma charakter otwarty tzn. wszyscy którzy chcą zostać jego Partnerami tj, przedsiębiorcy oraz instytucje i podmioty zewnętrzne działające na obszarze Gminy Lubochnia mogą wystąpić z wnioskiem. Partnerzy Programu ‘’PRO LUBOCHNIA’’ otrzymują specjalne oznakowanie graficzne, oraz umieszczani są w wykazie Partnerów programu zamieszczony na stronie internetowej Gminy Lubochnia www.lubochnia.pl.,Kwartalniku Samorządowym Urzędu Gminy Lubochnia. Partnerzy promowani są na uroczystościach i imprezach okolicznościowych organizowanych przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne.

Karty „PRO LUBOCHNIA” będą wydawane na wniosek rodziny.
Wypełnione wnioski (wzór do pobrania w załączniku) należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubochni pok. Nr 5. W załączeniu zamieszczony został także Program PRO LUBOCHNIA określający szczegółowe zasady wydawania i korzystania z Karty oraz wzór Karty (wzory do pobrania w załączniku)

Zapraszamy rodziny wielodzietne z Gminy Lubochnia do składania wniosków o wydanie Karty PRO LUBOCHNIA.

Zapraszamy również lokalnych przedsiębiorców do współpracy i włączenia się do inicjatywy. Otrzymujecie Państwo okazję pozyskania nowych, stałych klientów, a poprzez oferowanie zniżek w ramach „Karty PRO LUBOCHNIA" wpływacie na pozytywny wizerunku swojej firmy, działającej na rzecz rozwoju mieszkańców Gminy Lubochnia.

Wykaz partnerów, którzy przystąpili do programu Pro Lubochnia wraz z oferowanymi ulgami:

1. Stajnia ,,Jasień’’ Dorota Socha Nowy Jasień, 97-217 Lubochnia

oferowana ulga:

- nauka jazdy konnej 5%,

- oprowadzanka 5%,

- jazda ze skokami 5%,

- kuligi 5%,

- wynajem kucyka na imprezy integracyjne 5%

2. Zakład blacharsko-lakierniczy Sałagacki Sławomir Olszowiec 53, 97-217 Lubochnia

oferowana ulga :

- naprawa blacharsko-lakiernicza pojazdu 15%

3. ,,VIKING’’ Jacek Bąbos Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 12a, 97-217 Lubochnia

oferowana ulga:

- wszystkie usługi fryzjerski -20%

- wszystkie usługi kosmetyczne – 20%

4. AVAILO Sp. z. o.o. Jasionka 954

oferowana ulga:

- 10% zniżki na zakup pakietu Mecenas Direct (w ramach, którego można uzyskać pomoc prawną udzielaną przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych) szczegóły w załączniku do wniosku,

- 10% zniżki na zakup pakietu Mecenas Direct dla rodziny (w ramach, którego można uzyskać pomoc prawną udzielaną przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych) szczegóły w załączniku do wniosku zakup pakietu można dokonać dzwoniąc pod nr infolinii Availo 22 22 80 800.

5. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW BIURO REGIONALNE W ŁODZI, ODDZIAŁ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

- 30 % przy zawarciu umów ubezpieczenia majątkowego: Bezpieczna Rodzina, Bezpieczna Zagroda, Bezpieczny Dom w Budowie, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

- 15% przy zawarciu umów ubezpieczeń komunikacyjnych: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i autocasco.

W 2014 r. zostało wydanych 559 kart dla 107 rodzin, natomiast w 2015 r. wydano 120 kart dla 24 rodzin.

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125