Gmina Lubochnia

Szanowni Państwo,

ostatnie wydarzenia, jakie miały miejsce na terenie naszego kraju, związane z występowaniem groźnych zjawisk atmosferycznych, takich jak gwałtowne burze czy silne wichury, skłaniają do poszukiwania rozwiązań zapobiegania zdarzeniom, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Pamiętając o dramatycznych konsekwencjach potężnej nawałnicy, która spustoszyła teren obozu harcerskiego w Suszku, należy dołożyć wszelkich starań, aby w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji, szybko i skuteczne docierając z ostrzeżeniem o grożącym niebezpieczeństwie do mieszkańców.

Dlatego też pragnę zachęcić Państwa do propagowania i rozpowszechnienia wiedzy o Regionalnym Systemie Ostrzegania (RSO), zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz ich rodziców. System umożliwia szybkie powiadamianie o istniejących zagrożeniach, także tych spowodowanych siłami natury.

Regionalny System Ostrzegania może dotrzeć do odbiorców za pomocą kilku kanałów. Informacje umieszczane są na stronie internetowej dedykowanej RSO, na stronach internetowych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ogłaszane poprzez naziemną telewizję cyfrową - w programach regionalnych, w postaci napisów DVB, poprzez telegazetę. Najbardziej mobilną formą systemu jest jednak RSO w postaci bezpłatnej aplikacji na telefony komórkowe. W dobie, gdy większość uczniów posiada telefony, instalacja takiej aplikacji przyczyniłaby się niewątpliwie do podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa tak w roku szkolnym, jak i na wakacjach.

Zwracam się więc do Państwa z prośbą o przekazanie tego pisma do jednostek samorządowych z terenów powiatów ziemskich, a następnie do dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Jedna lekcja informatyki poświęcona ostrzeżeniom meteorologicznym, połączona z prezentacją Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz instalacją aplikacji może zaowocować bardzo wymiernymi skutkami w postaci podniesienia poziomu bezpieczeństwa tych, na których tak bardzo nam zależy.

Jestem przekonany, że błyskawiczne przekazanie informacji dotyczącej zagrożenia i właściwego postępowania w jego obliczu w znacznym stopniu ograniczy, a nawet wyeliminuje skutki zagrażające życiu lub zdrowiu.

Z poważaniem

WICEWOJEWODA ŁÓDZKI
Karol Młynarczyk

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
www.lodzkie.eu

Informacje o RSO w naszym serwisie

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125