Gmina Lubochnia

Rekordowa kwota na renowację zabytków w województwie łódzkim

Zarz±d Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w 2018 roku rekordowej kwoty, 5 milionów złotych, na przywracanie ¶wietno¶ci najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego!
Z funduszy może skorzystać każdy, kto posiada zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Nabór wniosków potrwa do końca lutego.
Priorytetowo będ± dofinansowywane prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utrat± warto¶ci zabytkowych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – możliwe będzie dofinansowanie nawet do 100% całej inwestycji. Maksymalna kwota dotacji, o któr± może ubiegać się wnioskodawca, nie może być większa niż 80 000 złotych.
Szczegółowych informacji o zasadach konkursu oraz wypełnianiu aplikacji będ± udzielaj± pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 6 lutego br. o godz. 12.00 w Sali Sejmiku Województwa Łódzkiego, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych, które przybliży nie tylko sam± procedurę, ale także pozwoli na zapoznanie się z zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć.
Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne dostępne s± na stronie: www.lodzkie.pl (zakładka: Kultura/Ochrona zabytków/Dotacje). Informacje o spotkaniu informacyjnym oraz o samym konkursie udzielane s± pod numerem telefonu: 42/ 291 98 27.

Szczegóły na stronie: http://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje

Urz±d Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
al. Piłsudskiego 8     tel. /+48/ 42 291 98 20
90-051 ŁódĽ            fax /+48/ 42 291 98 22
www.lodzkie.pl         sekretariatke@lodzkie.pl

Ściągnij pliki:

Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125