Gmina Lubochnia

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”

– Koło Lubochnia otrzymało 51.180 zł  dofinansowania z Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego pt.: „Rodzina Razem”. Zadanie publiczne będzie polegało na przeprowadzeniu warsztatów podnoszących umiejętności opiekuńczo-wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, warsztatów tworzenia zabawek, promowaniu pozytywnego wizerunku rodziny, wzmocnieniu roli i funkcji ojca w rodzinie oraz 4-dniowej wycieczki w okolice Bieszczad w celu integracji rodzin poprzez pokazanie różnorodnych form i możliwości spędzenia wolnego czasu oraz wspieraniu i wzmocnieniu więzi rodzinnych i międzypokoleniowych.

LOGORCPS trzy plus logo prost

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125