Gmina Lubochnia

Zwi±zek Dużych Rodzin „Trzy Plus”

– Koło Lubochnia otrzymało 51.180 zł  dofinansowania z Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego pt.: „Rodzina Razem”. Zadanie publiczne będzie polegało na przeprowadzeniu warsztatów podnosz±cych umiejętno¶ci opiekuńczo-wychowawcze rodziny i jej zdolno¶ci radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, warsztatów tworzenia zabawek, promowaniu pozytywnego wizerunku rodziny, wzmocnieniu roli i funkcji ojca w rodzinie oraz 4-dniowej wycieczki w okolice Bieszczad w celu integracji rodzin poprzez pokazanie różnorodnych form i możliwo¶ci spędzenia wolnego czasu oraz wspieraniu i wzmocnieniu więzi rodzinnych i międzypokoleniowych.

LOGORCPS trzy plus logo prost

Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125