Gmina Lubochnia

Rozbudowa monitoringu z funduszu prewencyjnego PZU S.A.

Gmina Lubochnia informuje, iż otrzymała środki z funduszu prewencyjnego PZU SA na zakup i montaż kamer cyfrowych do monitoringu na terenie budynków gminnych w wysokości  5.100,00 zł  / słownie złotych: pięć tysięcy sto / brutto.

Z wyżej wymienionych środków rozbudowano system monitoringu wizyjnego na boisku sportowym przy ul. Łódzkiej 57A w Lubochni  oraz na budynku OSP w Lubochni  ul.Tomaszowska 6.

pzu fundusz prew


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125