Gmina Lubochnia

Spotkanie informacyjne programu „Czyste powietrze”

                                                                                                            

Wójt Gminy Lubochnia zaprasza na spotkanie informacyjne programu „Czyste powietrze” organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wraz z Ministerstwem ¦rodowiska , które odbędzie się dnia 11.10.2018 r. (czwartek) o godzinie 18.00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Lubochnia ul. Tomaszowska 6.

Podstawowym celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywno¶ci energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniej±cych jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodz±cych z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program skupia się na:

  1. Wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe,
  2. Dociepleniu budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
  3. Montażu lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  4. Instalacji odnawialnych Ľródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  5. Montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

W trakcie spotkania będ± udzielane informacje na temat zasad udzielania dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Wnioski będ± przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Ściągnij pliki:

Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125