Gmina Lubochnia

plakat

Regulamin konkursu

„Strój inspirowany lubocheńskim ubiorem ludowym”

Organizator konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Pracownia Orange w Tarnowskiej Woli 
2. Partnerzy: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni,

Stowarzyszenie „Dolina Pilicy”
3. Nad konkursem patronat honorowy objął Wójt Gminy Lubochnia – Tadeusz Józwik

Cele konkursu:
1.Konkurs ma na celu upowszechnienie wiedzy o regionie - małej ojczyźnie.
2.Uwrażliwienie na wartości kulturowe i tradycje naszego regionu.
3.Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań twórczych. 
4.Umożliwienie zaprezentowania swojego talentu.

Termin zgłoszeń i warunki dostarczenia prac:
Prace należy dostarczyć osobiście 
Pracownia Orange Tarnowska Wola 5 
do dnia 20.05.2016 r.

Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do dzieci , młodzieży oraz dorosłych

Technika i forma wykonywanych prac: 
Strój użytkowy ( spódnica, bluzka, koszula, sukienka, spodnie), musi być niepowtarzalny i oryginalny. Nie wymagamy strojów szytych od podstaw (choć takowe będą mile widziane), mogą to być przeszyte używane ubrania, ale muszą zawierać elementy inspirowane tradycyjnym lubocheńskim ubiorem ludowym.

Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu:
1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi :
11.06.2016 r w czasie obchodów Lubocheńskiego Festiwalu Masła
2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
4. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze projekty

Postanowienia końcowe:
1.Zgłoszenie do udziału w konkursie poprzez przedstawienie do oceny pracy jest traktowane, jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.
2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji zdjęć nagrodzonych prac, imion, nazwisk i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu w prasie i innych mediach bez powiadomienia autora.
3.Do prac należy załączyć metryczki zawierające: imię i nazwisko, wiek, adres, tel. kontaktowy. Prace po konkursie są zwracane wykonawcy i stają się wyłączną własnością autora jednak organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania stroju podczas kolejnych pokazów.

 

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125