Gmina Lubochnia

Szanowni Państwo!
W związku z doznawanymi szkodami ze strony wolnożyjącej zwierzyny dzikiej oraz obecnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi odszkodowań za część tych szkód, prowadzone są prace naukowe mające za zadanie zbadanie tego zagadnienia. 

W tym celu stworzona została ankieta mająca na celu zgromadzenie danych obrazujących rzeczywisty rozmiar takich szkód i okoliczności, w jakich one powstają. Ankiety przeprowadzane są anonimowo, a uzyskane dane zostaną wykorzystane dla celów naukowych, w związku z rozprawą doktorską opracowywaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Eugeniusza Kowalewskiego z Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wyniki mogą również posłużyć do opracowania postulatów zmian w prawie dotyczącym przyznawania odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę, niezależnie od gatunku. 

Nieznana jest rzeczywista skala takich szkód i ich faktyczny rozmiar, a poszkodowani często nie dochodzą odszkodowań. Państwa głos w tej sprawie jest ważny!

 

Uprzejmie proszę o przekazanie do osób poszkodowanych ankiet, poprzez przekazanie przekierowania - linka do ankiety online. Badany okres dotyczy czasu od 2013 roku do dnia dzisiejszego, a każda ankieta dotyczy oddzielnej szkody (niezależnie od tego, czy była to szkoda jednorazowa, czy dotyczyła kilku miesięcy). Proszę o wypełnienie tylu ankiet, ilu szkód doznano od 2013 roku. Przesłane do Państwa również zostaną ankiety w formie papierowej, w razie gdyby forma ankiety elektronicznej nie była preferowana przez niektórych poszkodowanych.  

 

Proszę o wypełnianie ankiet do dnia 22 maja b.r.

 

Dostęp do ankiety zabezpieczony jest hasłem: badanie2016

 

Dziękuję za wypełnienie ankiety i poświęcony czas. 

Kamila Piernik-Wierzbowska 
Doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

tel. 501 221 333

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125