Gmina Lubochnia

Szukamy ludzi z pasją - Skarby Doliny Pilicy

w związku z przystąpieniem do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy na lata 2014-2020, a co za tym idzie zamiarem realizacji Planu komunikacji, w tym działań z zakresu "Kampania promocyjna”, prosimy o udostępnienie na Państwa stronach informacji dotyczącej możliwości promowania m.in. twórców rękodzieła, zespołów ludowych i Kół Gospodyń Wiejskich  poprzez publikację pn. "Skarby Doliny Pilicy - twórczość, rękodzieło, folklor" - aktualizacja folderu.

Powyższa informacja została przedstawiona na stronie internetowej www.dolinapilicy.pl, ale w trosce o jej jak najszerszy, oddolny zasięg kierujemy ją również do Państwa, mając nadzieję na upublicznienie jej na gminnej stronie internetowej, zamieszczenie na tablicach ogłoszeń m.in. w sołectwach, Gminnych Ośrodkach Kultury i Bibliotekach oraz przekazaniu informacji w sposób bezpośredni do artystów, twórców oraz przedstawicieli KGW.

Informację do zamieszczenia na stronie przesyłam w załączeniu oraz są one dostępne są na naszej stronie internetowej http://dolinapilicy.pl/index.php?readmore=713

W przypadku wszelkich wątpliwości lub pytań, proszę o kontakt z biurem Stowarzyszenia Dolina Pilicy tel. 44 710 15 52 lub e-mailem dolinapilicy@onet.eu 

Pozdrawiam
Agnieszka Rusiecka
tel. 601 173 754

Stowarzyszenie Dolina Pilicy
ul. Św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 710 15 52
dolinapilicy@onet.eu
www.dolinapilicy.pl

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125