Gmina Lubochnia

FERP lodzkie UEFERR

GMINA LUBOCHNIA REALIZUJE PROJEKT PN.:

„Termomodernizacja budynków użyteczno¶ci publicznej zlokalizowanych  w Gminie Lubochnia, tj. budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubochni oraz budynku Publicznego Gimnazjum w Lubochni”. 

 

       W dniu 20 czerwca 2017 r. w ramach realizowanego projektu podpisana została umowa na roboty budowlane na kwotę 2 975 082,51 zł brutto. Wykonawc± jest firma „ZRB GRAD” Zakład Remontowo-Budowlany Władysław Grad, Lubochnia Górki, gm. Lubochnia, a zakończenie robót budowlanych planowane jest do dnia 28 sierpnia br. 

       Termomodernizacja budynków przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię i redukcję emisji szkodliwych gazów do atmosfery poprzez zastosowanie odnawialnych Ľródeł energii.


Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

rodo ochrona danych

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125