Gmina Lubochnia

Uroczyste oddanie drogi Jasień i Nowy Jasień

W dniu 22 kwietnia 2017 roku nastąpiło uroczyste otwarcie i oddanie do użytkowania drogi gminnej w miejscowości Jasień i Nowy Jasień.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji mieszkańców Jasienia i Nowego Jasienia, którą odprawił proboszcz parafii Lubochnia – ks. Tomasz Bojanowski.

Po mszy św. Wójt Gminy Tadeusz Józwik powitał gości, podsumował zrealizowaną inwestycję oraz wręczył podziękowania Wicemarszałkowi Województwa Łódzkiemu Dariuszowi Klimczakowi oraz Wojewodzie Łódzkiemu Zbigniewowi Rau, które odebrała Pani Anna Zając za  udzieloną pomoc i wsparcie gminnych działań, których efektem było pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji drogowej.

Następnie rozpoczął się ceremoniał przecięcia wstęgi, którego dokonali: Wójt Gminy Lubochnia – Tadeusz Józwik, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Dariusz Klimczak, Kierownik Oddziału Rozwoju Regionalnego i Inwestycji Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – Anna Zając, Przewodniczący Rady  Gminy Lubochnia - Tadeusz Skoneczny, Radny Gminy Lubochnia - Wojciech Głowacki, ksiądz dziekan Tomasz  Bojanowski, Sołtys Wsi Nowy Jasień  – Teresa Zych, Sołtys Wsi Jasień – Mirosław Socha. Ksiądz proboszcz Tomasz Bojanowski poświęcił  nowo otwartą drogę.

W uroczystości udział wzięli licznie zgromadzeni mieszkańcy, radni Rady Gminy Lubochnia,wykonawcy robót, inspektor nadzoru oraz pracownicy Urzędu Gminy Lubochnia.

Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek oraz wspólną biesiadę w budynku OSP Nowy Jasień. 

Zrealizowana inwestycja to wybudowanie drogi w m. Jasień i Nowy Jasień wraz z poboczem o długości 4,5 km, szerokości 5 m, długości wybudowanych chodników – 787 m oraz długości ścieżki rowerowej 3,6 km. Ponadto w ramach zadania przebudowano 3 skrzyżowania, ułożono 2 progi zwalniające oraz przebudowano 4 perony autobusowe, ustawione zostały również bariery chodnikowe w niebezpiecznych miejscach. Całkowity koszt robót drogowych i wykończeniowych wyniósł 2 855 647,00 zł. z czego:

- dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - 1.427.822,00 zł

- koszty pokryte z Urzędu Gminy – 641.254,00 zł

- pomoc finansowa Powiatu Tomaszowskiego – 400.000,00 zł

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszy ochrony Gruntów Rolnych – 386.571,00 zł.

Inwestycja drogowa w Jasieniu i Nowym Jasieniu jest kolejną inwestycją drogową zrealizowaną przez obecne władze gminne w ramach dofinansowania z budżetu państwa z tzw. „schetynówek”, gdzie dofinansowanie wynosi 50% kosztów. Łącznie w ostatnich trzech latach w ramach „schetynówek” wybudowano trzy potężne drogi, tj.: w miejscowościach Dąbrowa, Glinnik i Nowy Glinnik, Jasień i Nowy Jasień o łącznej długości 10,5 km. W roku bieżącym realizowana jest czwarta droga  - ul. Zapłotnia o długości 1,2 km.

Gmina Lubochnia jest jedyną gminą w powiecie tomaszowskim, która od czterech lat, co roku otrzymywała dofinansowanie ze „schetynówek”.

Gmina Lubochnia przoduje w powiecie tomaszowskim w ilości wybudowanych dróg. W minionym okresie sześciu lat utwardzonych dróg z solidną podbudową, chodnikami, rowami odprowadzającymi wodę wybudowano 16 km. 

Uroczyste oddanie drogi Jasień i Nowy Jasień

DSC 0007DSC 0010DSC 0023DSC 0026DSC 0028DSC 0035DSC 0051
DSC 0053DSC 0054DSC 0055DSC 0057DSC 0058DSC 0059DSC 0063
DSC 0948DSC 0951DSC 0957DSC 0958DSC 0960DSC 0962DSC 0994
DSC 1005      


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125