Gmina Lubochnia

Uroczyste oddanie drogi oraz szko造 w Lubochni.

W dniu 13 pa寮ziernika 2017 roku nast徙i這 uroczyste oddanie do u篡tkowania zadania pn. „Termomodernizacja budynków u篡teczno軼i publicznej zlokalizowanych w Gminie Lubochnia tj.  budynku Zespo逝 Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni  i budynku  Publicznego Gimnazjum w Lubochni” oraz oddanie do u篡tkowania drogi gminnej w miejscowo軼i Lubochnia ul. Zap這tnia.

Uroczysto嗆 rozpocz窸a si od powitania zaproszonych go軼i przez Wójta Gminy Tadeusz Józwika, który równie podsumowa zrealizowan inwestycj oraz wr璚zy podzi瘯owania za  pomoc i wsparcie gminnych dzia豉, których efektem by這 pozyskanie 鈔odków finansowych na realizacj inwestycji. Podzi瘯owania otrzymali: Dariusz Klimczak - Wicemarsza貫k Województwa ódzkiego, Witold St瘼ie – Marsza貫k Województwa ódzkiego na r璚e Arkadiusza Gajewskiego - radnego Sejmiku Województwa ódzkiego oraz Wojewoda ódzki Zbigniew Rau na r璚e Marka Michalaka - dyrektora Wydzia逝 Infrastruktury i Rolnictwa Urz璠u Wojewódzkiego w υdzi.

Podczas otwarcia inwestycji obecni byli tak瞠: licznie zgromadzeni mieszka鎍y wsi, radni Rady Gminy Lubochnia, wizytator z Kuratorium O鈍iaty w Piotrkowie Tryb.- Jolanta Banasik, Dyrektorzy Zespo逝 Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni, Przedstawiciele Rady Rodziców, uczniowie, wykonawcy robót, inspektorzy nadzoru oraz pracownicy Urz璠u Gminy Lubochnia. Nowe inwestycje zosta造 po鈍i璚one przez ks. proboszcza T. Bojanowskiego.

Fina貫m uroczysto軼i by przygotowany dla wszystkich zgromadzonych pocz瘰tunek.

 

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków u篡teczno軼i publicznej zlokalizowanych w Gminie Lubochnia tj. budynku Zespo逝 Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni oraz budynku Publicznego Gimnazjum w Lubochni” dofinansowany zosta ze 鈔odków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ódzkiego na lata 2014-2020, O Priorytetowa IV, Gospodarka niskoemisyjna, Dzia豉nie IV.2 Termomodernizacja budynków.

Ca趾owita warto嗆 projektu wynios豉 2 988 182,01  z. Gminie przyznano dofinansowanie

w wysoko軼i 1 988 506,02  z. Dodatkowo Gmina uzyska豉 cz窷ciowo umarzaln po篡czk na inwestycj z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w υdzi  do kwoty 872 276,00 z. W ramach zadania docieplono budynki, wymieniono stolark okienn i drzwiow, przebudowano instalacji c.o, wymieniono o鈍ietlenie na o鈍ietlenie energooszcz璠ne typu LED, wykonano now elewacj oraz monta instalacji fotowoltaicznej.

 

Rozbudowa drogi gminnej nr 116265E ( ul. Zap這tnia ) obejmowa豉 ulic o 陰cznej d逝go軼i 1119 m. Zakres rozbudowy drogi obejmowa: rozbiórk istniej帷ej nawierzchni jezdni wraz z podbudow i wykonanie nawierzchni bitumicznych z AC, budowa zatoki autobusowej, budowa chodników z kostki brukowej betonowej, przebudowa istniej帷ych i budowa nowych zjazdów z kostki brukowej betonowej, wykonanie urz康ze bezpiecze雟twa ruchu tj. progi zwalniaj帷e, „kocie oczka”, o鈍ietlenie przej軼ia dla pieszych, wykonanie przebudowy przepustu metod reliningu, przebudowa koliduj帷ej sieci i przy陰czy wodoci庵owych nowego oznakowania poziomego i pionowego, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej.  Warto嗆 robót budowlanych wynios豉  2 184 141,85 z brutto. Na realizacj inwestycji Gmina pozyska豉 dofinansowanie w wysoko軼i 50% kosztów z „ Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej” na lata 2016-2019 w wysoko軼i 1 102 021,00 z oraz ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 350 000,00 z.  Dodatkowo Gmina otrzyma豉 鈔odki z bud瞠tu Województwa ódzkiego pochodz帷ego z tytu逝 wy陰czenia z produkcji gruntów rolnych w wysoko軼i 212 290,00 z.

Uroczyste oddanie drogi oraz szko造 w Lubochni - galeria

IMG 1311IMG 1314IMG 1318
IMG 1321IMG 1325IMG 1326
IMG 1331IMG 1334IMG 1338
IMG 1346IMG 1347IMG 1361
IMG 1364IMG 1365IMG 1369
IMG 1371IMG 1372IMG 1374
IMG 1392IMG 1393IMG 1395
IMG 1396IMG 1397IMG 1400
IMG 1401IMG 1408IMG 1409
IMG 1411IMG 1412IMG 1416
IMG 1417IMG 1422IMG 1425
IMG 1426IMG 1428IMG 1430
IMG 1432IMG 1438IMG 1439
IMG 1441IMG 1443IMG 1445
IMG 1447IMG 1451IMG 1454
IMG 1457IMG 1458IMG 1459
IMG 1460IMG 1469IMG 1472
IMG 1475IMG 1476IMG 1482
IMG 1484IMG 1485IMG 1486
IMG 1491IMG 1492IMG 1493
IMG 1496IMG 1498IMG 1499
IMG 1500IMG 1512IMG 1513
IMG 1519IMG 1523IMG 1524
IMG 1526IMG 1529IMG 1530
IMG 1532IMG 1533IMG 1534
IMG 1537IMG 1538IMG 1540
IMG 1541IMG 1542IMG 1544
IMG 1545IMG 1547IMG 1550
IMG 1551IMG 1555 


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bie膨ce informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125