Gmina Lubochnia

Uroczyste oddanie drogi oraz szkoły w Lubochni.

W dniu 13 października 2017 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytkowania zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Lubochnia tj.  budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni  i budynku  Publicznego Gimnazjum w Lubochni” oraz oddanie do użytkowania drogi gminnej w miejscowości Lubochnia ul. Zapłotnia.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania zaproszonych gości przez Wójta Gminy Tadeusz Józwika, który również podsumował zrealizowaną inwestycję oraz wręczył podziękowania za  pomoc i wsparcie gminnych działań, których efektem było pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji. Podziękowania otrzymali: Dariusz Klimczak - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego na ręce Arkadiusza Gajewskiego - radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau na ręce Marka Michalaka - dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Podczas otwarcia inwestycji obecni byli także: licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi, radni Rady Gminy Lubochnia, wizytator z Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Tryb.- Jolanta Banasik, Dyrektorzy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni, Przedstawiciele Rady Rodziców, uczniowie, wykonawcy robót, inspektorzy nadzoru oraz pracownicy Urzędu Gminy Lubochnia. Nowe inwestycje zostały poświęcone przez ks. proboszcza T. Bojanowskiego.

Finałem uroczystości był przygotowany dla wszystkich zgromadzonych poczęstunek.

 

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Lubochnia tj. budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni oraz budynku Publicznego Gimnazjum w Lubochni” dofinansowany został ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV, Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2 988 182,01  zł. Gminie przyznano dofinansowanie

w wysokości 1 988 506,02  zł. Dodatkowo Gmina uzyskała częściowo umarzalną pożyczkę na inwestycję z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  do kwoty 872 276,00 zł. W ramach zadania docieplono budynki, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, przebudowano instalacji c.o, wymieniono oświetlenie na oświetlenie energooszczędne typu LED, wykonano nową elewację oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

 

Rozbudowa drogi gminnej nr 116265E ( ul. Zapłotnia ) obejmowała ulicę o łącznej długości 1119 m. Zakres rozbudowy drogi obejmował: rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni wraz z podbudową i wykonanie nawierzchni bitumicznych z AC, budowa zatoki autobusowej, budowa chodników z kostki brukowej betonowej, przebudowa istniejących i budowa nowych zjazdów z kostki brukowej betonowej, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. progi zwalniające, „kocie oczka”, oświetlenie przejścia dla pieszych, wykonanie przebudowy przepustu metodą reliningu, przebudowa kolidującej sieci i przyłączy wodociągowych nowego oznakowania poziomego i pionowego, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej.  Wartość robót budowlanych wyniosła  2 184 141,85 zł brutto. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 50% kosztów z „ Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej” na lata 2016-2019 w wysokości 1 102 021,00 zł oraz ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 350 000,00 zł.  Dodatkowo Gmina otrzymała środki z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzącego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 212 290,00 zł.

Uroczyste oddanie drogi oraz szkoły w Lubochni - galeria

IMG 1311IMG 1314IMG 1318
IMG 1321IMG 1325IMG 1326
IMG 1331IMG 1334IMG 1338
IMG 1346IMG 1347IMG 1361
IMG 1364IMG 1365IMG 1369
IMG 1371IMG 1372IMG 1374
IMG 1392IMG 1393IMG 1395
IMG 1396IMG 1397IMG 1400
IMG 1401IMG 1408IMG 1409
IMG 1411IMG 1412IMG 1416
IMG 1417IMG 1422IMG 1425
IMG 1426IMG 1428IMG 1430
IMG 1432IMG 1438IMG 1439
IMG 1441IMG 1443IMG 1445
IMG 1447IMG 1451IMG 1454
IMG 1457IMG 1458IMG 1459
IMG 1460IMG 1469IMG 1472
IMG 1475IMG 1476IMG 1482
IMG 1484IMG 1485IMG 1486
IMG 1491IMG 1492IMG 1493
IMG 1496IMG 1498IMG 1499
IMG 1500IMG 1512IMG 1513
IMG 1519IMG 1523IMG 1524
IMG 1526IMG 1529IMG 1530
IMG 1532IMG 1533IMG 1534
IMG 1537IMG 1538IMG 1540
IMG 1541IMG 1542IMG 1544
IMG 1545IMG 1547IMG 1550
IMG 1551IMG 1555 


DOSTEPNOSC

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125