Gmina Lubochnia

APEL DO MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI: MAŁECZ, DĘBNIAK, TARNOWSKA WOLA

 

W związku z wydaniem przez Wojewodę Łódzkiego Rozporządzenia nr 7/2020 z dnia 24 lutego 2020r.w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) mieszkańcom wsi MAŁECZ, DĘBNIAK, TARNOWSKA WOLA zakazuje się:

 

  1. Przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
  2. Przemieszczania drobiu, w tym odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
  3. Wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
  4. Wywożenia i rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
  5. Organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób i inne ptaki.
  6. Wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

 

Na terenach miejscowości: MAŁECZ, DĘBNIAK, TARNOWSKA WOLA, zostaną umieszczone tablice z napisem „UWAGA, WYSOCE ZJADLIWA PTASIA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAGROŻONY”

 

W związku z zaistniałą sytuacją wprowadza się bezwzględny zakaz wypuszczania drobiu na wolny wybieg, który obowiązuje do odwołania.
Za brak stosowania się do ww. zasad będą nakładane mandaty i kary administracyjne!

 

Hodowco!

Pamiętaj o niezwłocznym zgłaszaniu do odpowiednich osób i instytucji każdego podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu i innych zwierząt:

 

  1. Lekarz weterynarii prywatnej praktyki.
  2. Powiatowy Lekarz Weterynarii tel.  44 723 62 37;  44 723 66 11
  3. Wójt Gminy Lubochnia  tel. 607 038 242
  4. Pracownik ds. obronnych i zarządzania kryzysowego tel. 502 002 128

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125