Gmina Lubochnia

W dniu 17.10.2016  r. w Urzędzie Gminy Lubochnia odbyło się spotkanie z p. Dariuszem Klimczakiem- Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego odnośnie podpisania umowy na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego „ Tworzenie lepszych warunków do działania i rozwoju sołectwa Luboszewy”.

DSCN6121

Projekt ma na celu wyposażenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w miejscowości Luboszewy w podest sceniczny, który będzie wykorzystywany podczas organizowanych przez sołectwo i KGW imprez sportowo- rekreacyjnych. 

Projekt przyczyni się do poprawy dostępu do sektora turystyki , rekreacji i kultury poprzez unowocześnienie bazy rekreacyjno- kulturalnej oraz będzie sprzyjał większej integracji społecznej.

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców sołectwa Luboszewy.

 

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

DSCN6113DSCN6109

DSCN6118


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125