Gmina Lubochnia

INFORMACJA O GODZINIE ROZPOCZĘCIA PRACY PRZEZ OBWODOWĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE NR 1 W LUBOCHNI W DNIU GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 4 LISTOPADA 2018 R.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni ul. Łódzka 19 ( wejście od ul. Łódzkiej), informuję, że w dniu 4 LISTOPADA 2018 roku tj. w dniu ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast rozpocznie pracę o godzinie 6.00.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
/-/ Roman Gierzkowski

INFORMACJA O GODZINIE ROZPOCZĘCIA PRACY PRZEZ OBWODOWĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE NR 2 W LUBOCHNI W DNIU GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 4 LISTOPADA 2018 R.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 2 z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni ul. Łódzka 19 ( wejście od ul. Zapłotniej), informuję, że w dniu 4 LISTOPADA 2018 roku tj. w dniu ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast rozpocznie pracę o godzinie 6.00.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
/-/ Tomasz Szczepański

INFORMACJA O GODZINIE ROZPOCZĘCIA PRACY PRZEZ OBWODOWĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE NR 3 W GLINNIKU W DNIU GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 4 LISTOPADA 2018 R.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 3 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku Nr 48A, w dniu ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 4 LISTOPADA 2018 r. rozpocznie pracę o godz. 6.00.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
/-/ Marta Świech

INFORMACJA O GODZINIE ROZPOCZĘCIA PRACY PRZEZ OBWODOWĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE NR 4 W NOWYM JASIENIU W DNIU GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 4 LISTOPADA 2018 R.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 4 z siedzibą w Świetlicy wiejskiej w Nowym Jasieniu Nr 9a, w dniu ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 4 LISTOPADA 2018 r. rozpocznie pracę o godz. 6.00.


PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
/-/ Agnieszka Sobieraj

INFORMACJA O GODZINIE ROZPOCZĘCIA PRACY PRZEZ OBWODOWĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE NR 5 W TARNOWSKIEJ WOLI W DNIU GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 4 LISTOPADA 2018 R.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 5 z siedzibą w Świetlicy Środowiskowej w Tarnowskiej Woli Nr 5, w dniu ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 4 LISTOPADA 2018 r. rozpocznie pracę o godz. 06.00.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
/-/ Piotr Grad

INFORMACJA O GODZINIE ROZPOCZĘCIA PRACY PRZEZ OBWODOWĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE NR 6 W NOWYM GLINNIKU W DNIU GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 4 LISTOPADA 2018 R.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 6 z siedzibą w Świetlicy Nowy Glinnik- Osiedle 3A, w dniu ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 4 LISTOPADA 2018 r. rozpocznie pracę o godz. 06.00.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
/-/ Elżbieta Gogól

INFORMACJA O GODZINIE ROZPOCZĘCIA PRACY PRZEZ OBWODOWĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE NR 7 W LUBOCHNI DWORSKIEJ W DNIU GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 4 LISTOPADA 2018 R.

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 7 z siedzibą w Urzędzie Gminy Lubochnia, ul. Tomaszowska 9 (Sala konferencyjna), w dniu ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 4 LISTOPADA 2018 r. rozpocznie pracę o godz. 06.00.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
/-/ Jacek Lubicki

Ściągnij pliki:

Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125