Gmina Lubochnia

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 6 września 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 3 pkt 1ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Skierniewicach II informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

§ 1.

W związku z niedoborem kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych zgłoszonych przez komitety wyborcze informuję pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Mazowieckim, w liczbie 2
- Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie, w liczbie 3
- Gminnej Komisji Wyborczej w Budziszewicach, w liczbie 5
- Gminnej Komisji Wyborczej w Drzewicy, w liczbie 1
- Gminnej Komisji Wyborczej w Inowłodzu, w liczbie 5
- Gminnej Komisji Wyborczej w Lubochni, w liczbie 1.
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie, w liczbie 1
- Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem, w liczbie 2
- Gminnej Komisji Wyborczej w Rzeczycy, w liczbie 3
- Gminnej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Mazowieckim, w liczbie 4
- Gminnej Komisji Wyborczej w Ujeździe, w liczbie 3
- Gminnej Komisji Wyborczej w Żelechlinku, w liczbie 5
- Powiatowej Komisji Wyborczej w Opocznie, w liczbie 2
- Powiatowej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Mazowieckim, w liczbie 1
do dnia 7 września 2018 r. do godz. 16.00 do siedziby Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II:
ul. Konstytucji 3 Maja 6, pokój 233 96-100 Skierniewice.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 178 § 3 pkt 1, które odbędzie się w dniu 8 września 2018 r. o godz. 15.00 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II.

§ 3.

W dniu 8 września 2018 r. o godz. 15.00 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II
odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 178 § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Gminnej Komisji Wyborczej w Białaczowie
- Gminnej Komisji Wyborczej w Czerniewicach
- Gminnej Komisji Wyborczej w Mniszkowie
- Gminnej Komisji Wyborczej w Rokicinach
- Gminnej Komisji Wyborczej w Sławnie.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Skierniewicach II
Mieczysław Humka


DOSTEPNOSC

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125