Gmina Lubochnia

Uchwała

Gminnej Komisji Wyborczej w Lubochni
z dnia 22 października 2018 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
w dniu 4 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Lubochni stwierdza, co następuje:

 

§ 1.

  1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. żaden z 3 kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Lubochnia, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
  2. W dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
  3. Kandydatami na wójta w ponownym głosowaniu są:

1)          JÓZWIK Tadeusz Adam

Zgłoszony przez KWW TADEUSZA JÓZWIKA

 

2)          MAJCHROWSKI Piotr Karol

Zgłoszony przez KWW LUBOCHNIA GMINĄ RÓWNYCH SZANS

 

  1. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 21 października 2018 r.

§ 2.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
  2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Lubochnia.

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Lubochni

 

/-/ Aneta Maria Fik

Ściągnij pliki:

Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125