Gmina Lubochnia

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Skierniewicach II postanawia co następuje:

§ 1.

Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Opocznie i w Tomaszowie Mazowieckim, w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 2.

§ 2.

Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie powiatów, o których mowa w § 1, w składach określonych w załącznikach od nr 3 do nr 21.

§ 3.

1. Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II.
2. Skład właściwej Komisji zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną tej Komisji oraz wywiesza się w jej siedzibie.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Skierniewicach II
Mieczysław Humka

Załączniki do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II
z dnia 10 września 2018 r. Załącznik nr 9

Gminna Komisja Wyborcza w Lubochni, z siedzibą w Urzędzie Gminy Lubochnia w Lubochni Dworskiej, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia:

1. Aneta Maria Fik, zgłoszona przez KWW TADEUSZA JÓZWIKA (uzupełnienie składu), zam. Brenica

2. Krzysztof Jaśkiewicz, zgłoszony przez KWW RAFAŁA WÓJCIAKA, zam. Lubochnia

3. Marzena Agnieszka Jedlińska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Emilianów

4. Monika Klimek, zgłoszona przez KWW TADEUSZA JÓZWIKA, zam. Lubochnia Górki

5. Dariusz Paweł Makowski, zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA, zam. Emilianów

6. Monika Maria Owczarek, zgłoszona przez KWW LUBOCHNIA GMINĄ RÓWNYCH SZANS, zam. Nowy Olszowiec

7. Anna Maria Sławek, zgłoszona przez KWW WSZYSCY RAZEM, zam. Jakubów

8. Agnieszka Wieczorek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Kochanów

9. Danuta Elżbieta Witek-Stolarkiewicz, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Lubochnia Dworska

Ściągnij pliki:

Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125