Gmina Lubochnia

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Skierniewicach II postanawia co następuje:

§ 1.

Zwołuję pierwsze posiedzenia powiatowych, miejskich i gminnych komisji wyborczych z obszaru właściwości na dzień 12 września 2018 r. o godz. 14.00 w siedzibach komisji.

§ 2.

Organizację posiedzeń, a w szczególności poinformowanie o dacie, godzinie i miejscu posiedzenia członków komisji zapewniają Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz Starosta Opoczyński i Tomaszowski.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Skierniewicach II
Mieczysław Humka

Ściągnij pliki:

Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125