Gmina Lubochnia

KRAJOWE BIURO WYBORCZE
Delegatura w Skierniewicach

DSK-5750-1/18

Skierniewice, dnia 22 sierpnia 2018 r.

Informacja dotycz帷a powo造wania obwodowych komisji wyborczych

Panie i Panowie Wójtowie, Burmistrzowie
i Prezydenci Miast

W za陰czeniu przekazuj uchwa喚 Pa雟twowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zg豉szania kandydatów na cz這nków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia glosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników glosowania w obwodzie, wzoru zg這szenia oraz zasad powo造wania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Z tre軼i tej uchwa造 wynika, 瞠 to urz璠y gmin i miast, dzia豉j帷y w ramach obs逝gi urz璠ników wyborczych b璠 wykonywa wi瘯szo嗆 czynno軼i zwi您anych z powo造waniem tych komisji (S 3 ust. l . i ust.2 tej uchwa造), w tym :

  1. zg這szenia kandydatów na cz這nków komisji przyjmuj urz璠nicy wyborczy, w豉軼iwi dla gminy, w której siedzib ma dana komisja, jednak瞠 za po鈔ednictwem urz璠u gminy (S 3 ust.3 tej uchwa造),
  2. sprawdzenie prawid這wo軼i zg這szenia kandydatów na cz這nków komisji i za po鈔ednictwem urz璠nika wyborczego informowanie komisarza wyborczego o przyczynach nieuwzgl璠nienia zg這szenia kandydata (S 8 tej uchwa造),
  3. wprowadzenie, niezw這cznie po otrzymaniu zg這szenia danych zg這szonych kandydatów do systemu informatycznego Wsparcie Organów Wyborczych (WOW) i, w miar wp造wu zg這sze, sporz康zenie, odr瑿nie dla ka盥ego obwodu g這sowania, wykazu zg這szonych kandydatów na cz這nków komisji, oddzielnie dla obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia g這sowania w obwodzie oraz obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników g這sowania w obwodzie (§ 9 tej uchwa造),
  4. przekazanie dokumentów zg這szeniowych urz璠nikowi wyborczemu po wprowadzeniu danych do wykazu (S 9 tej uchwa造).

Zwracam uwag, 瞠 obowi您uj帷e obecnie przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 201 1 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), zwanej dalej „Kodeksem wyborczym”

nie wi捫 uprawnienia do zg豉szania kandydatów na cz這nków obwodowych komisji wyborczych od zarejestrowania list kandydatów na radnych w danym okr璕u wyborczym, ani od zarejestrowania kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Powy窺ze oznacza, 瞠 komitety wyborcze, o których mowa w art. 182 §2 pkt 2 Kodeksu wyborczego mog zg豉sza kandydatów na cz這nków obwodowych komisji wyborczych na ca造m obszarze ich dzia豉nia. (wyja郾ienia w tej sprawie Pa雟twowej Komisji Wyborczej znak ZPOW-571-4/18 z dnia 5 czerwca 2018 r.)  wyga郾i璚ie cz這nkostwa w obwodowej komisji wyborczej wskutek wyra瞠nia zgody na kandydowanie w wyborach przez osob b璠帷 w stosunku do cz這nka komisji ma鹵onkiem, wst瘼nym, zst瘼nym, rodze雟twem, ma鹵onkiem zst瘼nego lub przysposobionego albo pozostaj帷 w nim w stosunku przysposobienia na podstawie art. 184 §1 pkt 2a Kodeksu wyborczego dotyczy ka盥ej obwodowej komisji wyborczej, niezale積ie od obszaru jednostki samorz康u terytorialnego albo okr璕u wyborczego, w którym dana osoba kandyduje. (wyja郾ienia w tej sprawie Pa雟twowej Komisji Wyborczej znak ZPOW-501-92/18 z dnia 2 lipca 2018 r.)

Wykaz przyj皻ych zawiadomie o utworzonych komitetach wyborczych przez Pa雟twow Komisj Wyborcz oraz Komisarzy Wyborczych w Lodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach (zasi璕 dzia豉nia — województwo ódzkie) na bie膨co jest aktualizowany oraz dost瘼ny na stronie internetowej.

DYREKTOR DELEGATURY 
Krajowego Biura Wyborczego 
w Skierniewicach

Wanda Lebioda

 

Za陰czniki:

  1. uchwa豉 Pa雟twowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zg豉szania kandydatów na cz這nków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia g這sowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników g這sowania w obwodzie, wzoru zg這szenia oraz zasad powo造wania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
  2. wyja郾ienia Pa雟twowej Komisji Wyborczej znak ZPOW-501-92/18 z dnia 2 lipca 2018 r.,
  3. wyja郾ienia Pa雟twowej Komisji Wyborczej znak ZPOW-571-4/18 z dnia 5 czerwca 2018 r.
Ściągnij pliki:

Bie膨ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125