Gmina Lubochnia

Uchwala Nr 4/2018

Gminnej Komisji Wyborczej w Lubochni z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubochnia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 410 S 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r, — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się, listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Lubochnia, następujące numery:

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

16

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA JÓZWIKA

17

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

18

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUBOCHNIA GMINĄ RÓWNYCH SZANS

§ 2.

Przyznaje się, liście kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanej w jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Lubochnia, następujący numer:

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

19

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁA WÓJCIAKA

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczqcy:
/-/Aneta Maria Fik

Ściągnij pliki:

Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125