Gmina Lubochnia

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Lubochni z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubochnia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Lubochni podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Lubochnia, przyznano następujące numery:

 

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

16

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA JÓZWIKA

17

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

18

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUBOCHNIA GMINĄ RÓWNYCH SZANS

 

 

Liście kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanej w jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Lubochnia, przyznano następujący numer:

 

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

19

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁA WÓJCIAKA

 

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Lubochni

/-/Aneta Maria Fik

Ściągnij pliki:

Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125