Gmina Lubochnia

Warszawa, 3 września 2018 r.

pkw

ZPOW-571-19/17

Pani
Agnieszka JAKUBOWSKA
Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego

Państwowa Komisja Wyborcza, odpowiadając 2018 r. znak DKL-501-30/18, wyjaśnia, co następuje.
Jak wynika z art. 153 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) nie mogą być członkami komisji m. in. pełnomocnicy wyborczy.
Oznacza to również, że osoby upoważnione do zgłaszania list kandydatów na radnych i/lub kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), nie mogą być członkami zarówno terytorialnych komisji wyborczych, jak też obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.
Państwowa Komisja Wyborcza zaznacza przy tym, że osoba upoważniona jedynie do zgłaszania kandydatów na członków komisji (zarówno terytorialnych jak też obwodowych), lecz nie do zgłaszania list kandydatów na radnych i/lub kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), może być członkiem danej komisji, a także może zgłosić siebie jako kandydata do tej komisji, z zastrzeżeniem, że spełnia warunki określone w Kodeksie wyborczym.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Wojciech Hermeliński

Ściągnij pliki:

Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125