Gmina Lubochnia

KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II  z dnia 27 sierpnia 2018 r.
o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

Komisarz Wyborczy w Skierniewicach II informuje, iż w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. na obszarze objętym jego właściwością terytorialną jest organem właściwym do powołania obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie na obszarze następujących miast i gmin:
1) gminy: Białaczów, Drzewica, Mniszków, Opoczno, Paradyż, Poświętne, Sławno i Żarnów,
2) miasto Tomaszów Mazowiecki oraz gminy: Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd i Żelechlinek.

Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych, w tym: ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie składają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, o których mowa w art. 182 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) lub osoby przez nich upoważnione w urzędach miast i gmin właściwych dla siedziby tych komisji w terminie do dnia 21 września 2018 r.( piątek) w godzinach pracy urzędów miast i gmin osobiście lub przez zwykłą pocztę. W razie wysłania zgłoszenia pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do właściwego urzędu gminy, tj. urzędu na obszarze gminy, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza ( art. 9 § 1 Kodeksu Wyborczego – Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349).

Jednocześnie informuje się, iż sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzory zgłoszenia, zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych, a także dokonywania zmian w ich składach oraz tryb przeprowadzania losowania określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. (M.P. poz…..) Tekst tej uchwały dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – pkw.gov.pl w zakładce Aktualności. Wzór zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik do tej uchwały.

Komisarz Wyborczy
w Skierniewicach II
/-/ Mieczysław Humka

Ściągnij pliki:

Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125