Gmina Lubochnia

ZARZ.ZENIE NR 6/2019/W

Wójta Gminy Lubochnia
z dnia 18 stycznia 2019 roku

w sprawie zwo豉nia zebra wiejskich w zwi您ku z przeprowadzeniem wyborów so速ysa i cz這nków rad soleckich na terenie Gminy Lubochnia

Na podstawie art. 31 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz康zie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w zwi您ku z S 26 ust. I Statutów So貫ctw stanowi帷ych Za陰czniki do Uchwa造 Nr XII/65/l I Rady Gminy Lubochnia z dnia 30 sierpnia 2011 roku (Dz. Urz. woj. ódz, Nr 314 poz. 3174, 3175, z 2019 r. poz.222 ) i Uchwa造 Nr LXII/319/18 Rady Gminy Lubochnia z dnia 8 lutego 2018 roku (Dz. Urz. Woj. ódz. poz. 718, z 2019 poz. 223 ) zarz康zam, co nast瘼uje:

 1. Zarz康zam zwo豉nie zebra wiejskich w zwi您ku z przeprowadzeniem wyborów so速ysów i cz這nków rad so貫ckich w so貫ctwach Gminy Lubochnia wed逝g za陰czonego harmonogramu.

S 2. Zarz康zenie wchodzi w 篡cie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomo軼i mieszka鎍ów so貫ctw Gminy Lubochnia, poprzez wywieszenie na tablicy og這sze Urz璠u Gminy i w so貫ctwach gminy, og這szenie w BIP i na stronie internetowej Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyj皻y.       

HARMONOGRAM
zebra wiejskich w sprawie wyborów So速ysa i Rady Soleckiej.

Lp.

Nazwa so貫ctwa

Termin zebrania

Miejsce zebrania

Godzina

1.

D瑿niak

29.01.2019

安ietlica wiejska

godz. 17.00

2.

Ma貫cz

30.01.2019

Dom wiejski

godz. 17.00

3.

Olszowiec

31.01.2019

Sala posiedze UG

godz. 17.00

4.

Luboszewy

1.02.2019

安ietlica wiejska

godz. 17.00

5.

Nowy Glinnik

5.02.2019

Szko豉 w Glinniku

godz. 17.00

6.

D帳rowa

6.02.2019

Szko豉 w Glinniku

godz. 17.00

7.

Jasie

7.02.2019

budynek OSP Nowy Jasie

godz. 17.00

8.

Lubochnia

12.02.2019

                 budynek przy boisku sportowym

godz. 17.00

9.

Lubochenek

13.02.2019

budynek przy boisku sportowym

godz. 17.00

10.

Kochanów

14.02.2019

budynek wiejski

godz. 17.00

11.

Lubochnia Górki

19.02.2019

Sala posiedze UG

godz. 17.00

12.

Marianka

20.02.2019

U so速ysa

godz. 17.00

13.

Nowy Jasie

21.02.2019

budynek OSP Nowy Jasie

godz. 17.00

14.

Brenica

19.03.2019

安ietlica wiejska

godz. 17.00

15.

Lubochnia Dworska

20.03.2019

Sala posiedze UG

godz. 17.00

16.

Nowy Olszowiec

21.03.2019

U so速ysa

godz. 17.00

17.

Henryków

26.03.2019

U so速ysa

godz. 18.00

18.

Glinnik

27.03.2019

Sala OSP

godz. 17.00

19.

Tarnowska Wola

28.03.2019

安ietlica wiejska

godz. 17.00

20.

Emilianów

2.04.2019

U so速ysa

godz. 17.00

21.

Nowy Glinnik-Osiedle

4.04.2019

安ietlica Nowy Glinnik-Osiedle

godz. 17.00


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bie膨ce informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125