Gmina Lubochnia

ZARZĄDZENIE NR 6/2019/W

Wójta Gminy Lubochnia
z dnia 18 stycznia 2019 roku

w sprawie zwołania zebrań wiejskich w związku z przeprowadzeniem wyborów sołtysa i członków rad soleckich na terenie Gminy Lubochnia

Na podstawie art. 31 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z S 26 ust. I Statutów Sołectw stanowiących Załączniki do Uchwały Nr XII/65/l I Rady Gminy Lubochnia z dnia 30 sierpnia 2011 roku (Dz. Urz. woj. Łódz, Nr 314 poz. 3174, 3175, z 2019 r. poz.222 ) i Uchwały Nr LXII/319/18 Rady Gminy Lubochnia z dnia 8 lutego 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 718, z 2019 poz. 223 ) zarządzam, co następuje:

 1. Zarządzam zwołanie zebrań wiejskich w związku z przeprowadzeniem wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Gminy Lubochnia według załączonego harmonogramu.

S 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości mieszkańców sołectw Gminy Lubochnia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w sołectwach gminy, ogłoszenie w BIP i na stronie internetowej Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.       

HARMONOGRAM
zebrań wiejskich w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Soleckiej.

Lp.

Nazwa sołectwa

Termin zebrania

Miejsce zebrania

Godzina

1.

Dębniak

29.01.2019

Świetlica wiejska

godz. 17.00

2.

Małecz

30.01.2019

Dom wiejski

godz. 17.00

3.

Olszowiec

31.01.2019

Sala posiedzeń UG

godz. 17.00

4.

Luboszewy

1.02.2019

Świetlica wiejska

godz. 17.00

5.

Nowy Glinnik

5.02.2019

Szkoła w Glinniku

godz. 17.00

6.

Dąbrowa

6.02.2019

Szkoła w Glinniku

godz. 17.00

7.

Jasień

7.02.2019

budynek OSP Nowy Jasień

godz. 17.00

8.

Lubochnia

12.02.2019

                 budynek przy boisku sportowym

godz. 17.00

9.

Lubochenek

13.02.2019

budynek przy boisku sportowym

godz. 17.00

10.

Kochanów

14.02.2019

budynek wiejski

godz. 17.00

11.

Lubochnia Górki

19.02.2019

Sala posiedzeń UG

godz. 17.00

12.

Marianka

20.02.2019

U sołtysa

godz. 17.00

13.

Nowy Jasień

21.02.2019

budynek OSP Nowy Jasień

godz. 17.00

14.

Brenica

19.03.2019

Świetlica wiejska

godz. 17.00

15.

Lubochnia Dworska

20.03.2019

Sala posiedzeń UG

godz. 17.00

16.

Nowy Olszowiec

21.03.2019

U sołtysa

godz. 17.00

17.

Henryków

26.03.2019

U sołtysa

godz. 18.00

18.

Glinnik

27.03.2019

Sala OSP

godz. 17.00

19.

Tarnowska Wola

28.03.2019

Świetlica wiejska

godz. 17.00

20.

Emilianów

2.04.2019

U sołtysa

godz. 17.00

21.

Nowy Glinnik-Osiedle

4.04.2019

Świetlica Nowy Glinnik-Osiedle

godz. 17.00


DOSTEPNOSC

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125