Gmina Lubochnia

ZARZ.ZENIE NR 12/2018/W

Wójta Gminy Lubochnia z dnia 20 lutego 2018 roku

w sprawie zwo豉nia zebrania wiejskiego w zwi您ku z przeprowadzeniem wyboru so速ysa i cz這nków rady soleckiej w utworzonej jednostce pomocniczej Gminy Lubochnia — Nowy Glinnik-Osiedle

Na podstawie art. 31 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz康zie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm. poz. 2232 ) w zwi您ku z S 26 ust. 1 Statutu So貫ctwa stanowi帷ego Za陰cznik do Uchwa造 Nr Lx11/319/18 Rady Gminy Lubochnia z dnia 8 lutego 2018 roku ( Dz. U. woj. ódz. z 2018 r. poz. 718 z dnia 131utego 2018 r. ) zarz康zam, co nast瘼uje:

§ 1. Zarz康zam zwo豉nie zebrania wiejskiego w zwi您ku z przeprowadzeniem wyboru so速ysa i cz這nków rady so貫ckiej w utworzonej jednostce pomocniczej Gminy Lubochnia — so貫ctwie Novvy Glinnik-Osiedle.

§2. 1. Zwo逝j zebranie wiejskie w so貫ctwie Novvy Glinnik-Osiedle na dzie 28 lutego 2018 roku o godz. 13 00 w 鈍ietlicy w Nowym Glinniku-Osiedle.

2. Drugi termin zebrania odb璠zie si po up造vvie 15 minut od terminu piervvszego okre郵onego w ust. 1.

§ 3. Zarz康zenie wchodzi w 篡cie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomo軼i mieszka鎍ów so貫ctwa Nowy Glinnik-Osiedle, poprzez wywieszenie na tablicy og這sze so貫ctwa Nowy Glinnik-Osiedle i Urz璠u Gminy, og這szenie w BIP i na stronie internetowej Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyj皻y.

ZAWIADOMIENIE

MIESZKA哸Y NOWEGO GLINNIKA-OSIEDLE

Wójt Gminy Lubochnia zgodnie z wydanym zarz康zeniem informuje, 瞠 zebranie wiejskie w celu wyboru So速ysa i Rady So貫ckiej w utworzonym so貫ctwie Novvy Glinnik-Osiedle

odb璠zie si w dniu 28 lutego 2018 roku ( 鈔oda ) o godz.1300 w 鈍ietlicy w Nowym Glinniku-Osiedle.
o godz. 13 00 - pierwszy termin
o godz. 13 15 - drugi termin

Proponowany porz康ek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocno軼i zebrania i zatwierdzenie proponowanego porz康ku obrad.
  3. Wybór Przewodnicz帷ego zebrania.
  4. Wybór protokolanta zebrania.
  5. Wybory so速ysa:

1) przedstawienie zasad i trybu wyboru so速ysa;
2) wybór komisji skrutacyjnej;
3) zg豉szanie kandydatów na so速ysa;
4) przeprowadzenie g這sowania tajnego;
5) ustalenie wyników g這sowania i sporz康zenie protoko逝 o wynikach wyborów;
6) og這szenie wyników wyborów.

6. Wybory Rady So貫ckiej :

1) przedstawienie zasad i trybu wyboru Rady So貫ckiej;
2) wybór komisji skrutacyjnej;
3) zg豉szanie kandydatów do Rady So貫ckiej;
4) przeprowadzenie g這sowania tajnego;
5) ustalenie wyników g這sowania i sporz康zenie protoko逝 o wynikach wyborów;
6) og這szenie wyników wyborów.

7. Sprawy ró積e.
8. Zako鎍zenie zebrania.

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bie膨ce informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125