Gmina Lubochnia

Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia - (etap II)

 

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii  złożonego przez Gminę Lubochnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

            W dniu 19 marca 2019 r. opublikowane zostały wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek złożony przez Gminę Lubochnia znalazł się wśród 77, które uzyskały pozytywną ocenę formalną, a łączna kwota wnioskowanego dofinansowania to 148.649.918,25 zł. Kwota jaka została przeznaczona na dofinansowanie projektów     w ramach ogłoszonego konkursu to 42.493.000,00 PLN. 

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w maju 2019 r.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny formalnej znajdują się pod adresem:
https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/8540-informacja-o-wynikach-oceny-formalnej-wniosk%C3%B3w-o-dofinansowanie-projekt%C3%B3w-z%C5%82o%C5%BConych-w-ramach-konkursu-dla-naboru-nr-rpld-04-01-02-iz-00-10-001-17,-poddzia%C5%82anie-iv-1-2-odnawialne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-energii

 

www.mapadotacji.gov.pl


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125