Gmina Lubochnia

Mimo braku oficjalnych statystyk dotycz帷ych wypadków dzieci przy pracy w gospodarstwach rolnych obserwacja 鈔odowiska wiejskiego prowadzi do wniosku, 瞠 ich liczba jest zdecydowanie mniejsza ni kilkana軼ie lat temu. Obserwujemy, 瞠 rolnicy rzadziej anga簑j dzieci do pomocy przy pracach rolniczych, a powierzane najm這dszym czynno軼i s adekwatne do ich wieku i mo磧iwo軼i. M這de pokolenie, które przejmuje ziemi jest bardziej 鈍iadome i wi瘯sz wag przyk豉da do zapewnienia dzieciom w豉軼iwej opieki oraz warunków do rozwoju i nauki. Na czas wzmo穎nych prac w gospodarstwie dzieciom organizuje si opiek osób starszych. Dzi瘯i funduszom unijnym na terenach wiejskich (tak瞠 na terenie powiatu tomaszowskiego) powsta這 wiele przedszkoli i 鈍ietlic, które zapewniaj opiek najm這dszym przez ca造 rok. Pozytywny wp造w na bezpiecze雟two pracy i 篡cia mieszka鎍ów wsi maj równie zmiany w polskim rolnictwie, dzi瘯i którym w znacz帷y sposób zmniejszy si udzia prac wykonywanych r璚znie a sprz皻 stosowany w rolnictwie jest nowoczesny i posiada wysoki standard bezpiecze雟twa.

Bezpieczenstwo dzieci tomaszow

W gospodarstwach rolnych wyst瘼uj liczne zagro瞠nia dla 篡cia i zdrowia osób, które w nim pracuj i mieszkaj. Cz這wiek styka si tam z wieloma szkodliwymi czynnikami: fizycznymi (jest nara穎ny na przejechanie, uderzenie przez maszyny i urz康zenia b璠帷e w ruchu, kontakt z du篡mi zwierz皻ami), biologicznymi (nara瞠nie na zaka瞠nie chorobami odzwierz璚ymi), chemicznymi (zatrucie 鈔odkami ochrony ro郵in, nawozami i paliwami). Szczególnie niebezpiecznie jest latem. Podczas prac 積iwnych dochodzi do wielu gro幡ych wypadków, z udzia貫m kombajnów, pras do s這my i siana, przyczep transportowych, których ofiarami s równie dzieci. O tej porze roku wi瘯szo嗆 dzieci rolników przebywa w miejscu zamieszkania.

Cz瘰to towarzysz im kuzyni przyje盥瘸j帷y na letni wypoczynek do dziadków, bab, cio i wujków. Ciekawo嗆 i ch耩 poznania otoczenia powoduj, 瞠 pozostaj帷 bez opieki osób doros造ch, mog znale潭 si w niebezpiecznych miejscach lub robi rzeczy, których nie powinny.Zdarza si te, 瞠 dzieci s anga穎wane do prac rolniczych. Rodzice w ten sposób przygotowuj m這de pokolenie do prowadzenia w przysz這軼i samodzielnie gospodarstwa rolnego. Nale篡 jednak pami皻a, 瞠 nadmierne obci捫anie prac lub pozostawienie dzieci bez opieki ko鎍zy si gro幡ymi wypadkami, powoduj帷ymi negatywne i nieodwracalne konsekwencje dla zdrowia oraz rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci. Intensywne anga穎wanie dziecka do prac rolnych powoduje, 瞠 zbyt wcze郾ie przyjmuje ono rol osoby doros貫j, co ogranicza lub pozbawia je mo磧iwo軼i funkcjonowania w roli dziecka, z któr wi捫 si beztroska, zabawa, przyjemno嗆. M這dy cz這wiek, który po鈍i璚a du穎 czasu na prace w gospodarstwie rolnym, ma mniejsze mo磧iwo軼i zdobycia dobrego wykszta販enia, rozwijania w豉snych zainteresowa, nawi您ania szerszych kontaktów spo貫cznych. KRUS na terenie województwa ódzkiego organizuje wiele dzia豉 skierowanych do dzieci, które maj na celu u鈍iadomienie jakie zagro瞠nia czyhaj w gospodarstwach rolnych.

Pogadanki w szko豉ch i konkursy realizowane s na terenie ca貫go powiatu tomaszowskiego. Jednym z takich dzia豉 jest cykliczny konkurs plastyczny pn. „Bezpiecznie na wsi”. Tegoroczny tytu „Niebezpieczne atrakcje w wakacje!” dotyczy szczególnego okresu w roku, gdy
dochodzi do nasilonych prac w gospodarstwie rolnym. W tegorocznej edycji konkursu wzi窸o udzia 1606 uczniów ze 125 szkó podstawowych z naszego województwa.

Szczegó這wy wykaz prace i czynno軼i szczególnie niebezpiecznych, których nie nale篡 powierza dzieciom do lat 15. w gospodarstwach rolnych mo積a znale潭 na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zak豉dce prewencja a tak瞠 w Placówce Terenowej KRUS w Tomaszowie
Mazowieckim.

Niech rodzicom i opiekunom przy鈍ieca has這, które znalaz這 si na jednej z prac wyró積ionych w finale krajowym konkursu plastycznego przez Central KRUS w Warszawie: W za陰czeniu apel Prezesa KRUS o zapewnienie bezpiecznych wakacji dzieciom na terenach wiejskich.


Przemys豉w Kraska
Oddzia Regionalny KRUS w υdzi

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bie膨ce informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125