Gmina Lubochnia

Zalecenia - ostrzeżenie II stopnia przed upałem

Szanowni Państwo, w związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia meteorologicznego drugiego stopnia nr 66 prognozującego wystąpienie silnego upału na terenie województwa łódzkiego od godz. 12:00 dnia 10.06.2019 do godz. 20:00 dnia 12.06.2019, zalecam, w obliczu powstania sytuacji nadzwyczajnej, podjęcie następujących działań:

1) dystrybuowanie ostrzeżenia meteorologicznego do jak najszerszej liczby osób/odbiorców/instytucji na administrowanych przez Państwa obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem szkół, ośrodków opiekuńczych i socjalnych, zakładów opieki zdrowotnej;

2) uruchomienie lokalnych systemów ostrzegania i alarmowania - komunikaty na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, kontakt z mieszkańcami za pośrednictwem sołtysów, spółdzielni mieszkaniowych, kontakt z lokalnymi mediami i in. Promocja zachowań właściwych z punktu widzenia zachowania bezpieczeństwa:

  • unikanie bezpośredniej ekspozycji na słońce;
  • unikanie przebywania na zewnątrz, szczególnie w najbardziej upalnej porze dnia (między godziną 11.00 a 16.00);
  • spożywanie dużej ilości wody, unikanie słodkich napojów oraz alkoholu; noszenie nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych;
  • troska o dzieci, osoby starsze, samotne i niepełnosprawne (zwrócenie uwagi na potrzeby sąsiadów);
  • troska o zwierzęta, zapewnienie im schronienia od słońca i dostępu do świeżej wody: planowanie podróży, jeśli to możliwe, na godziny popołudniowe;
  • częstsze przerwy podczas podróży na regenerację;
  • wietrzenie mieszkań w godzinach wieczornych i zamykanie okien w godzinach porannych;
  • powstrzymanie się od uprawiania intensywnego sportu na zewnątrz w godzinach największego nasłonecznienia;
  • rozsądne gospodarowanie wodą – przeznaczanie jej tylko na potrzeby socjalno - bytowe, szczególnie w miejscach narażonych na suszę hydrologiczną lub niedobory wody związane z problemami infrastrukturalnymi;
  • szukanie ochłody w pomieszczeniach klimatyzowanych.

3) rozważenie zwołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu omówienia potencjalnych zagrożeń związanych z upałem i rekomendowania podjęcia działań przewidzianych w powiatowych planach zarządzania kryzysowego;

4) wzmocnienie obsady stanowiska dyżurnego w PCZK/MCZK;

5) zapewnienie stałej łączności PCZK/MCZK ze stanowiskami kierowania Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz WCZK (sprawdzenie łączności);

6) sprawdzenie gotowości zasobów magazynowych - dostępność osób wydających sprzęt;

7) wydanie wytycznych dla wójtów/burmistrzów/prezydentów miast (powiaty ziemskie). Jednocześnie informuję Państwa, że funkcjonujące w trybie całodobowym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitoruje zagrożenia występujące na terenie naszego województwa i pozostaje w ciągłej gotowości do wsparcia lokalnych działań. Z poważaniem

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dorota Gajewska


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125