Gmina Lubochnia

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubochnia

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 27 stycznia 2020 r.

do 3 lutego 2020 r.

------

2.

Składanie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 3 lutego 2020 r.

do 17 lutego 2020 r.

od 17 marca 2020 r.

do 30 marca 2020 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18 lutego 2020 r.

do 24 lutego 2020 r.

od 31 marca 2020 r.

do 6 kwietnia 2020 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

2 marca 2020 r.

15 kwietnia 2020 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 2 marca 2020 r.

do 12 marca 2020 r.

od 15 kwietnia 2020 r.

do 21 kwietnia 2020 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16 marca 2020 r.

22 kwietnia 2020 r.

 

 

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125