Gmina Lubochnia

W dniu 14 czerwca 2017 roku, Rada Gminy Lubochnia podjęła uchwałę Nr L/253/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy upamiętniaj±cej datę symbolizuj±c± komunizm. Uchwała ta zmienia nazwę ulicy Osiedle 30-lecia PRL na nazwę ulicy Ogrodowa w miejscowo¶ci Lubochnia.

Ww. uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, a została opublikowana w dniu 5 lipca 2017 r., poz. 3085. 

Wobec powyższego od dnia 20 lipca 2017 r. w miejscowo¶ci Lubochnia obowi±zywać będzie nowa nazwa ulicy - Ogrodowa.

Ściągnij pliki:

Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125