Gmina Lubochnia

W dniu 14 czerwca 2017 roku, Rada Gminy Lubochnia podjęła uchwałę Nr L/253/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy upamiętniającej datę symbolizującą komunizm. Uchwała ta zmienia nazwę ulicy Osiedle 30-lecia PRL na nazwę ulicy Ogrodowa w miejscowości Lubochnia.

Ww. uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, a została opublikowana w dniu 5 lipca 2017 r., poz. 3085. 

Wobec powyższego od dnia 20 lipca 2017 r. w miejscowości Lubochnia obowiązywać będzie nowa nazwa ulicy - Ogrodowa.

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125