Gmina Lubochnia

Wójt Gminy Lubochnia

uprzejmie informuje, iż w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 można skorzystać z dofinansowania na wymianę źródeł ciepła.

Zainteresowane osoby proszone są do dnia 10.10.2018 r. o złożenie deklaracji uczestnictwa w programie w Urzędzie Gminy Lubochnia, pok. nr 10.

            Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są pod adresem internetowym: 

https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/2922-dzialanie-iv-4-zmniejszenie-emisji-zanieczyszczen

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125