Gmina Lubochnia

Zostań Stypendyst± Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)

 15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wył±cznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za po¶rednictwem strony ww.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostan± ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymaj± informację drog± mailow±. Wybranych kandydatów odwiedz± osobi¶cie w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostan± opublikowane na stronie internetowej Fundacji  14 czerwca 2017 roku.

Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali ¶redni± ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkuj± na stałe w miejscowo¶ci do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedn± osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracuj±cych z Fundacj± (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www.efc.edu.pl).

W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.

Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia!

baner mojestypendium

Ściągnij pliki:

Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125