Gmina Lubochnia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni
ogłasza nabór uczestników
do Klubu Senior+ w miejscowości Brenica 56 w Gminie Lubochnia

JEŻELI JESTEŚ:

  •  mieszkańcem Gminy Lubochnia w wieku 60 +
  •  osobą nieaktywną zawodowo

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu Senior+

Klub Senior+ to placówka pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, umożliwiająca korzystanie z ofert na rzecz społecznej aktywizacji.

Klub Senior+ będzie funkcjonował co najmniej 3 razy w tygodniu zarówno w godzinach porannych, jak również popołudniowych oraz okazjonalnie w zależności od potrzeb seniorów z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Uczestnictwo w zajęciach i spotkaniach organizowanych w Klubie Senior+ będzie bezpłatne. W ramach rekrutacji do udziału w zajęciach i spotkaniach Klubu Senior+ zostanie zakwalifikowanych 15 seniorów. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie kolejności przyjmowanych zgłoszeń.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubochni przy                         ul. Tomaszowskiej 9, pokój nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 w celu złożenia niezbędnej dokumentacji.

Rekrutacja trwa do dnia 31.12.2019r.

Klub Senior+ rozpocznie działalność od stycznia 2020r.

 

Zadanie realizowane jest przy udziale  środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020

oraz środków Gminy Lubochnia

 


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125