Gmina Lubochnia

Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubochni na stanowisko pracy księgowa

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pan/i Ewa Wójciak zamieszkała Lubochnia Górki

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubochni została wybrana Pani Ewa Wójciak, która posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne.

Z przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej wynika, że Pani Ewa posiada niezbędną wiedzę wymaganą do pracy na tym stanowisku. Posiada wiedzę na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.. Wykazała się dobrymi umiejętnościami praktycznymi w pracy na programie PŁATNIK oraz KADRY I PŁACE. Posiada umiejętność obsługi programów informatycznych oraz urządzeń biurowych. Jest osobą w pełni dyspozycyjną, samodzielną i komunikatywną. Posiada umiejętność pracy w zespole.

 

 

Lubochnia, dnia 19.01.2006 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Lubochni

Alina Pichola

Ściągnij pliki:

Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125