Gmina Lubochnia

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze referenr ds. Świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu Alimentacyjnego

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana: Pani Małgorzata Król, zam. Olszowiec
 

Uzasadnienie wyboru:

Pani Małgorzata Król spełnia wszytskie wymagania formalne i dodatkowe okreslone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie przeprowadzonej oceny merytorycznej wykazała się wysokim poziomem wiedzy z zakresu zagadnień objetych ogłoszeniem o naborze, co gwarantuje prawidłowe wykonywanie zadań na przedmiotowym stanowisku.

Ściągnij pliki:

Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125